Απατεώνες γνωριμίες sims

ΦΙΛΗ-ΦΊΔΙ

Όποιος δεν επερπάτησε τη νύχτα με φεγγάρι, και το πρωί με τη δροσιά, τον κόσμο δεν εχάρη. Όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα. Πέραν αυτών υπάρχουν και φίδια εντελώς τυφλά ενώ άλλα φίδια παρουσιάζουν άριστη όραση, τα περισσότερα όμως απλώς δεν βλέπουν καλά. Η συνήθης ποσότητα δηλητηρίου που «παρέχει» ένα δάγκωμα αυτού του φιδιού mgείναι ικανή να σκοτώσει ανθρώπους ή Σερνόμενα με την κοιλιά σε ξηρό περιβάλλον παράγουν και διατηρούν, ακόμα και αφού σταματήσουν, στατικό ηλεκτρισμό έως Volt και μπορούν να τον χρησιμοποιούν με τα αισθητήρια που φαίνεται να διαθέτουν τουλάχιστο στο κεφάλι για να κυνηγούν καθοδηγούμενα από ηλεκτροστατικά ίχνη στο διάβα τους όταν τους λείπουν δεδομένα όσφρησης καθώς και για να ελίσσονται ανάμεσα σε εμπόδια όταν δε μπορούν να δουν. Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς.


Φιλη-φίδι

Video: Η ΦΙΛΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΦΙΔΙ (ΤΣΟΥ LOVE)


Όποιος γεννηθεί στη φυλακή, την φυλακή θυμάται. Η εικόνα που δίνεται στο φίδι δε μπορεί να έχει τη λεπτομέρεια της όρασης, μπορεί όμως να φανεί εξαιρετικά αποτελεσματική στο cσκοτάδι σχηματίζοντας το θερμικό γύρος του στόχου τους ή του πιθανού εχθρού τους. Δε διαθέτει τα οστάρια σφύρα - άκμονας - αναβολέας που δίνουν την ενίσχυση του ήχου στο ανθρώπινο αυτί, όμως η άρθρωση του σαγονιού πιθανό να παίζει κάποιο τέτοιο ρόλο. Τα φίδια δεν είναι εύκολο να αγγίζουν πράγματα που βρίσκονται άπω από το σώμα τους, έχουν όμως την αντίληψη των κοντινών τους αντικειμένων εξ αποστάσεως μέσω μιας ασυνήθιστης αίσθησης που έχουν αναπτύξει. Όποιος στα είκοσι δεν έχει νου, στα τριάντα ας μην προσμένει. Οι ιδιάζουσες αισθήσεις των φιδιών[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Τα φίδια φέρουν αισθητήρια όργανα που δε συναντώνται ευρέως στο ζωικό βασίλειο. Ο κροταλίας Αμερική και η βασιλική κόμπρα Ασία δεν συμπεριλαμβάνονται στα δέκα πιο επικίνδυνα φίδια. Oι πολλές γνώμες βουλιάζουν το καράβι. Όπου ακούς πολλά κεράσια, βάστα μικρό καλάθι. Όποιος φυλάει, φυλάει για άλλονε. Οι δύο αυτές κατηγορίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα και είναι απόλυτα διακριτές.


Διαβάστε...


68 69 70 71 72


Σχόλια:


30.10.2017 : 20:42 Kekora:

Ελεφαντόδοντο. Ναι.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Designed by Ευάγγελος Restis