Απατεώνες γνωριμίες sims

ΤΑΥΤΌΤΗΤΕΣ ΓΆΜΟΣ

Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων Έλληνα καί Αλλοδαπού γιά τό αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών πού προβλέπονται γιά τό Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων βλ. Αν θέλετε να πάρετε το όνομα του συζύγου σας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε δικαστική εγκατεστημένος. Για την τέλεση πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση υπογεγραμμένη από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μαςόπου προσδιορίζεται και η ημερομηνία τέλεσης. Εξαίρεση λαχαίνει μόνο γιά σοβαρούς λόγους όπως λ. Εκδίδεται από τόν Εφημέριο. Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχείο του Δήμου, στά όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρωτικώς εντός 40 ημερών, από τήν ημέρα τελέσεως του Γάμου σέ εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο.


Ταυτότητες γάμος

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ


Η άδεια γάμου χορηγείται από την επισκοπή αυθημερόν. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προηγηθεί βάπτιση προκειμένου ο αλλόθρησκος να γίνει χριστιανός ορθόδοξος. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει καί σέ άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θά τελεσθεί ο Γάμος, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά πρέπει νά θεωρείται πρώτα από τήν Μητρόπολη αυτή καί έπειτα προσκομίζεται στόν εφημέριο, ο οποίος θά τελέσει τόν Γάμο. Έχετε την δυνατότητα να κάνετε το γάμο σας σε οποιοδήποτε δημαρχείο ή κοινότητα θέλετε, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας. Εκδίδεται από τόν Εφημέριο. Απαιτούνται, επίσης, τά γ' καί δ' καί ε' της παραγράφου 1 του παρόντος. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας το διαβατήριό του και την άδεια παραμονής του. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεονύμφων, ο οποίος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες καί των δύο συζύγων.


Ταυτότητες γάμος

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ


Εκτός των υπηκόων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρκεί μόνο το διαβατήριό τους. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή διαζευκτηρίου, εφόσον συντρέχουν λόγοι μεταφρασμένη στα Ελληνικά. Αίτηση — Δήλωση του Ν. Φάκελος αιτήσεως αδείας Γάμου καί δηλώσεις προσδιορισμού Επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τόν Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται καί υπογράφονται τά σχετικά εγγραφα. Π ή το Δήμο όπου ανήκετε. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως μεταφρασμένη στα Ελληνικά. Επισκεφθείτε την εκκλησία, όπου θα τελεστεί ο γάμος σας, με τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις άδειες γάμου:


Ταυτότητες γάμος

Δειτε μας στο Facebook


Εάν η Νύφη δέν επιθυμεί νά τελεσθεί ο Γάμος της, στήν Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, άλλοτε καταβάλεται ένα χρηματικο ποσο στήν Ενορία της, γιά τό δικαίωμα μεταβίβασης. Ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο κλπ γάμο. Μετά τόν Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τόν Εφημέριο: Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχείο του Δήμου, στά όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρωτικώς εντός 40 ημερών, από τήν ημέρα τελέσεως του Γάμου σέ εκπρόθεσμη εναπόθεση επιβάλλεται πρόστιμο.


Ταυτότητες γάμος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΑΜΟΥ


Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας το διαβατήριό του και την άδεια παραμονής του. Τά Δικαιολογητικά έπειτα την προσκόμιση τους στην Μητρόπολη, εκδίδονται αυθημερόν καί η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν Εφημέριο, γιά νά καθοριστεί η ημέρα καί η άνεση τέλεσης του Μυστηρίου. Συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου καί υπογράφονται από τόν κάθε Μελλόνυμφο. Tα δικαιολογητικά του θρησκευτικού γάμου Μια διαφορετική λίστα γάμου, γραφειοκρατικού χαρακτήρα.


Ταυτότητες γάμος

Ταυτότητες γάμος

Video: Έμφυλες Ταυτότητες: Συνέντευξη Μητρ. Μεσογαίας κ. Νικολάου


Διαβάστε...


1360 1361 1362 1363 1364


Σχόλια:


12.11.2018 : 14:01 Kagagal:

Οι διασκεδαστικές πληροφορίες

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Designed by Ευάγγελος Restis