Απατεώνες γνωριμίες sims

ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑ ΓΆΜΟΣ

Μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση της άδειας; Ναι, μπορείτε να εκδώσετε την άδεια γάμου, εφόσον η ενδιαφερόμενη έχει την απλή διαμονή της στο Δήμο σας και ο μέλλων σύζυγός της είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου σας. Ο ληξίαρχος υποχρεούται να διερευνά μόνο το υποστατό του γάμου, δηλαδή εάν ο γάμος τελέστηκε με τον τύπο θρησκευτικό ή πολιτικό που ορίζει το ελληνικό δίκαιο. Εκδίδουμε άδεια γάμου και στην σύζυγο ή η βεβαίωση που μας προσκόμισε «ότι είναι άγαμη και μπορεί να συνάψει άλλο γάμο» επέχει άποψη άδειας γάμου; Εκδίδεται άδεια και για την εξωτερικό, εφόσον ο μέλλων σύζυγός της είναι κάτοικος του Δήμου σας και εφόσον έχει τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. Η απλή διαμονή μπορεί να είναι και διαμονή σε ξενοδοχείο. Σήμερα επιθυμούν να τελέσουν και πολιτικό γάμο. Σε περίπτωση που αυτοί είναι ανήλικοι, απαιτείται δικαστική άδεια.


Λευκορωσία γάμος

Video: ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗΛευκορωσία γάμος

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση άδειας γάμου για αλλοδαπούς υπηκόους που ζουν μόνιμα σε κάποια χώρα του εξωτερικού και επισκέπτονται τη χώρα για τουρισμό; Δύο αλλοδαποί υπήκοοι που ζουν μόνιμα στο αλλοδαπή, έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα και επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους, άδεια γάμου. Απλώς στην παλιά ληξιαρχική πράξη θα καταχωριστεί ότι τελέστηκε γάμος και με τον άλλο τύπο. Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. Η απλή διαμονή μπορεί να είναι και διαμονή σε ξενοδοχείο. Η άδεια γάμου εκδόθηκε από τη Μητρόπολη Χ, έπειτα από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων της γονέων ενώπιον της Μητρόπολης και άλλωστε έγκρισης του Μητροπολίτη. Εφόσον έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, νομιμοποιείστε να εκδώσετε άδεια γάμου. Ωστόσο στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και αυτός δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας του, άδεια γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοση της άδειας γάμου είναι ο Δήμος που ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Το εν λόγω έγγραφο αλλά και το πιστοποιητικό γέννησης που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος δεν φέρουν επικύρωση από την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα ούτε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζουμε ότι, εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης περί μη κωλύματος γάμου που προσκομίζει ο μελλόνυμφος αλλοδαπός προκύπτει η δυνατότητα τέλεσης ή όχι γάμου, δεν θεωρείται απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα», καθώς ίσως δεν είναι γνωστή στο αλλοδαπό εσωτερικό δίκαιο.


Διαβάστε...


35 36 37 38 39


Σχόλια:

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Designed by Ευάγγελος Restis